body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S    

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 กิจกรรมกีฬาสาสุขฯพี่น้องชาวประทาย amorn 1213 อ่าน.
2 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 1949 อ่าน.
3 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 1442 อ่าน.
4 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 1538 อ่าน.
5 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 1509 อ่าน.
6 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 1582 อ่าน.
7 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 1542 อ่าน.
8 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 1752 อ่าน.
9 THAICOC amorn 1521 อ่าน.
10 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 1536 อ่าน.
11 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 1593 อ่าน.
12 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 1569 อ่าน.
13 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 1588 อ่าน.
14 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 2042 อ่าน.
15 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 2309 อ่าน.
16 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 1546 อ่าน.
17 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 1545 อ่าน.
18 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 1667 อ่าน.
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 1435 อ่าน.
20 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 1482 อ่าน.
21 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 1519 อ่าน.
22 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 1501 อ่าน.
23 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 1679 อ่าน.
24 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 1506 อ่าน.
25 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 1496 อ่าน.
26 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 1371 อ่าน.
27 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 1401 อ่าน.
28 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 1541 อ่าน.
29 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 2051 อ่าน.
30 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 1494 อ่าน.
31 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 1427 อ่าน.
32 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 1551 อ่าน.
33 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 1432 อ่าน.
34 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 1497 อ่าน.
35 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 1445 อ่าน.
36 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 1423 อ่าน.
37 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 1329 อ่าน.
38 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 1435 อ่าน.
39 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 1226 อ่าน.
40 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 1340 อ่าน.
41 ประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ amorn 1241 อ่าน.
42 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 1175 อ่าน.
43 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1157 อ่าน.
44 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 1291 อ่าน.
45 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1161 อ่าน.
46 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 1391 อ่าน.
47 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 1197 อ่าน.
48 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561 amorn 1218 อ่าน.
49 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 amorn 1157 อ่าน.
50 ประกาศเผยแพร่งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประ2562 amorn 1110 อ่าน.
51 ประกาศเผยแพร่ เรื่องประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทันตกรรม (Dental Ma amorn 1226 อ่าน.
52 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 1173 อ่าน.
53 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1048 อ่าน.
54 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1275 อ่าน.
55 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 1366 อ่าน.
56 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 31776 อ่าน.
57 ประกาศซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลประทาย amorn 1103 อ่าน.
58 กำหนดสเปคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง amorn 1154 อ่าน.
59 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 1178 อ่าน.
60 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 1129 อ่าน.
61 seto virus ransomware amorn 1330 อ่าน.
62 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 1220 อ่าน.
63 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 1082 อ่าน.
64 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 1069 อ่าน.
65 คำสั่งแต่งตั่งกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร amorn 1865 อ่าน.
66 แผนส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร amorn 1719 อ่าน.
67 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 amorn 1088 อ่าน.
68 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 amorn 9563 อ่าน.
69 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) amorn 1238 อ่าน.
70 งดรับของขวัญหรือของกำนัล amorn 1899 อ่าน.
71 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 1018 อ่าน.
72 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 1000 อ่าน.
73 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 1119 อ่าน.
74 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 997 อ่าน.
75 สายธารน้ำใจพี่น้องชาวประทาย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาล amorn 1092 อ่าน.
76 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ. amorn 1144 อ่าน.
77 รพ.ประทาย ขอขอบพระคุณ พระครูสถิต อาภากร(บุญเย็น) วัดบ้านหญ้าคา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา amorn 1341 อ่าน.
78 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ amorn 994 อ่าน.
79 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 1070 อ่าน.
80 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 46 ปี amorn 1279 อ่าน.
81 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ amorn 1438 อ่าน.
82 โรงพยาบาลประทาย ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 2173 อ่าน.
83 รายละเอียดติดตามสถานการณ์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด amorn 1214 อ่าน.
84 ว่าด้วย พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ amorn 953 อ่าน.
85 แจ้งเตือน ransomware virus วิธีป้องกันสำหรับผู้ใช้งาน amorn 1059 อ่าน.
86 รับมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลประทายที่ประกาศนโยบาย 2P Sefety 2563 amorn 1222 อ่าน.
87 Application เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า amorn 987 อ่าน.
88 ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยลดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย amorn 840 อ่าน.
89 ประกาศโรงพยาบาลประทายเรื่องขอความร่วมมือประชาชนในสถานการณ์ covid-19 amorn 895 อ่าน.
90 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร โรงพยาบาลประทาย amorn 933 อ่าน.
91 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 960 อ่าน.
92 ประกาศปรับปรุงค่าบริการหมวด 8 วินิจฉัยและรักษารังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย amorn 915 อ่าน.
93 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564 amorn 1578 อ่าน.
94 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 amorn 851 อ่าน.
95 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา amorn 1014 อ่าน.
96 งดเยี่ยม ! ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 amorn 1164 อ่าน.
97 ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัย พระราชทาน ณ วันที่ 1 พ.ค.2564 amorn 1015 อ่าน.
98 โรงพยาบาลประทายขอเชิญชวนประชาชนจองวัคซีนโควิด19 ได้ที่ หน่วยบริการ รพ.สต.และ โรงพยาบาลใกล้บ้าน amorn 1719 อ่าน.
99 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นครราชสีมา(โคราช) amorn 1271 อ่าน.
100 ภาพบรรยากาศการให้บริการวัคซีนป้องกัน COVID-19 amorn 633 อ่าน.
101 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 amorn 653 อ่าน.
102 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 amorn 627 อ่าน.
103 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 amorn 656 อ่าน.
104 ประกาศ งานแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบ 2 เข็มเท่านั้น amorn 678 อ่าน.
105 ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 amorn 656 อ่าน.
106 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 5 มกราคม 2565 amorn 663 อ่าน.
107 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ +walk in และตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดเข็ม2 amorn 700 อ่าน.
108 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2565 amorn 975 อ่าน.
109 งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว amorn 649 อ่าน.
110 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 19 มกราคม 2565 amorn 636 อ่าน.
111 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 amorn 632 อ่าน.
112 เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เปิดให้บริการฉีดทุกวันพุธของเดือน กุมภาพันธ์ 2565 amorn 591 อ่าน.
113 ตรวจสอบรายชื่อนัดหมายให้มาฉัดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็กที่มีโรคเรื้อรัง7 กลุ่มโรคและ อายุ 5-11ปี amorn 620 อ่าน.
114 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 614 อ่าน.
115 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 610 อ่าน.
116 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีฉีดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 659 อ่าน.
117 เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและฉีดวัคซีนครบแล้วมารับเข็มกระตุ้น ฉีดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 645 อ่าน.
118 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 593 อ่าน.
119 ภาพผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 584 อ่าน.
120 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี เข็ม1 ฉีดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 581 อ่าน.
121 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 610 อ่าน.
122 นัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี ฉีดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 596 อ่าน.
123 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 575 อ่าน.
124 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (COVID-19) amorn 627 อ่าน.
125 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ Walk-in เข็ม 1,เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 amorn 560 อ่าน.
126 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี ฉีดในวันที่ 3 มีนาคม 2565 amorn 605 อ่าน.
127 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 3 มีนาคม 2565 amorn 571 อ่าน.
128 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วัคซีน เข็ม1 ฉีดในวันที่ 10 -11 มีนาคม 2565 amorn 602 อ่าน.
129 บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 amorn 651 อ่าน.
130 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 amorn 826 อ่าน.
131 เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและฉีดวัคซีนครบแล้วมารับเข็มกระตุ้น ฉีดวันที่ 16 มีนาคม 2565 amorn 664 อ่าน.
132 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีฉีดในวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 amorn 673 อ่าน.
133 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 amorn 610 อ่าน.
134 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีฉีดในวันที่ 24 มีนาคม 2565 amorn 632 อ่าน.
135 ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี เข็ม1และเข็ม2 amorn 610 อ่าน.
136 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1,2 ฉีดวันที่ 8 เมษายน 2565 amorn 1195 อ่าน.
137 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ Walk-IN เข็ม 1 เข็ม2 และเข็มกระตุ้น amorn 621 อ่าน.
138 ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ต้องติดต่อรับการรักษาอย่างไร amorn 664 อ่าน.
139 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี เข็ม2 ฉีดในวันที่ 21 เมษายน 2565 amorn 577 อ่าน.
140 ผลการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ 21 เมษายน 2565 amorn 818 อ่าน.
141 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ฉีดวันที่ 28 เมษายน 2565 amorn 624 อ่าน.
142 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 # เข็ม 2 ตามนัดและเข็ม1 walk-In amorn 602 อ่าน.
143 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 5 พ.ค.2565 amorn 857 อ่าน.
144 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 6 พ.ค.2565 amorn 1169 อ่าน.
145 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี #เข็ม2 amorn 619 อ่าน.
146 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี ฉีดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 amorn 604 อ่าน.
147 คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 545 อ่าน.
148 ตรวจสอบรายชื่อเลื่่อนนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จาก 2 มิ.ย.65 ให้มาฉีด 16 มิ.ย.65 amorn 608 อ่าน.
149 รู้จัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มประกาศใช้ 1 มิถุนายน 2565 amorn 622 อ่าน.
150 งานทันตกรรมเปิดบริการจองคิวทำฟันล่วงหน้า amorn 892 อ่าน.
151 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี เข็ม2 ฉีดในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 amorn 550 อ่าน.
152 ประกาศนโยบายความมั่นคงสารสนเทศโรงพยาบาล amorn 496 อ่าน.
153 แนวทางปฏิบัติของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาทเริ่ม 4 ก.ค.65 amorn 469 อ่าน.
154 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วัคซีน เข็ม2 ฉีดในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 amorn 509 อ่าน.
155 ขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ตไปต่างประเทศ amorn 441 อ่าน.
156 ย้ายสำนักงานจัดทำวัคซีนพาสปอร์ต amorn 468 อ่าน.
157 นัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี เช็ม2 ฉีดในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 amorn 552 อ่าน.
158 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) amorn 485 อ่าน.
159 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 491 อ่าน.
160 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 589 อ่าน.
161 กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา amorn 657 อ่าน.
162 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ amorn 596 อ่าน.
163 โรคฝีดาษลิง amorn 490 อ่าน.
164 ระบบยืนยันตัวตนเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลประทาย amorn 422 อ่าน.
165 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคนรักดีจิตอาสาต่อต้านทุจริต amorn 650 อ่าน.
166 รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม amorn 702 อ่าน.
167 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 amorn 378 อ่าน.
168 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Together Against Corruption) amorn 469 อ่าน.
169 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร amorn 799 อ่าน.
170 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ amorn 483 อ่าน.
171 นโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ amorn 734 อ่าน.
172 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม amorn 488 อ่าน.
173 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ กล้อง amorn 322 อ่าน.
174 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ กล้อง amorn 359 อ่าน.
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ amorn 245 อ่าน.
176 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 269 อ่าน.
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ amorn 252 อ่าน.
178 บันทึกข้อตกลง(MOU) Memorandum Of Understanding ความร่วมมือทางการแพทย์ฉุกเฉิน amorn 227 อ่าน.
179 ระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 168 อ่าน.
180 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง amorn 274 อ่าน.
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน amorn 286 อ่าน.
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1ตัน amorn 286 อ่าน.
183 ประกาศเรื่อง ขอทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน ประจำปี 2556 amorn 385 อ่าน.
184 โรงพยาบาลประทาย จัดโครงการ มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน พลัส สู่ ๒๕๐๐ วัน amorn 621 อ่าน.
185 โรงเรียนเซาหวานวิทยา ครั้งที่ 7 วิทยาเขตเทศบาลตำบลประทาย amorn 663 อ่าน.
186 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 411 อ่าน.
187 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 355 อ่าน.
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 480 อ่าน.
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 469 อ่าน.
190 คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลประทาย ปี 2567 amorn 334 อ่าน.
191 เชิญชวนพิสูจน์ตัวตน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว amorn 128 อ่าน.
192 เชิญชวนพิสูจน์ตัวตน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว amorn 145 อ่าน.
193 เชิญชวนพิสูจน์ตัวตน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว amorn 409 อ่าน.
194 นโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) amorn 130 อ่าน.
195 ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว amorn 291 อ่าน.
196 แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข amorn 298 อ่าน.
197 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) amorn 282 อ่าน.
198 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ amorn 322 อ่าน.
199 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ amorn 286 อ่าน.
200 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) จำนวน ๔ เครื่อง amorn 217 อ่าน.
201 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดระบบเชื่อมต่อ Smart BMI Smart BP authen amorn 240 อ่าน.
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) amorn 20 อ่าน.
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดระบบเชื่อมต่อ Smart BMI Smart BP authen amorn 20 อ่าน.
<