body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); } • darkblurbg
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม
  ประกาศเผยแพร่ เรื่องประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทันตกรรม (Dental Ma
 • darkblurbg
  ประกาศเผยแพร่งบค่าบริการทางการแพทย์
  ประกาศเผยแพร่งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประ2562
 • darkblurbg
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • darkblurbg
  ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561
 • darkblurbg
  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว.393
  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D O W N L O A D-D O C U M E N T/ITA

# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 คู่มือการใช้โปรแกรม Hosxp เอกสารคู่มือ 21
2 วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 เอกสารคู่มือ 67
3 โครงการขยายเครือข่ายป้องกันจมน้ำอำเภอประทาย หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 188
4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน ต.ประทาย หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 169
5 ดาวน์โหลดแผนที่โรงพยาบาลประทาย เอกสารคู่มือ 242
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 259
7 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 299
8 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 254
9 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 250

W E B B O A R D

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
1 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 62 amorn 167 0 คลิกอ่าน.
2 คืบหน้า ฉ.11 กลุ่ม BO.(สนับสนุน) amorn 799 0 คลิกอ่าน.
3 ข่าวดี ! ฉ.11 สำหรับกลุ่ม Backoffice amorn 644 0 คลิกอ่าน.
4 ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ฉ11 amorn 652 0 คลิกอ่าน.
5 แจ้งเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์ amorn 825 1 คลิกอ่าน.
6 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก wikarn 1818 0 คลิกอ่าน.
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย New60 จองห้องประชุม Online โปรแกรมเยี่ยมบ้าน Thai COC HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระบบบริหารงานข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา| Korathis ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มรายสัปดาห์ |Korat report รายงาน PCU REPORT download error 43 f ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (43f_0262.rar) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข v.2.2 ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการงาน IC (IC_60.rar)New ระบบส่งซ่อมบำรุงโรงพยาบาล รายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลประทาย Happinometer เครื่องมือวัดความสุขด้วยต้นเอง กระทรวงสาธารณสุข

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Seven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Eight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Nine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

<