body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564 amorn 49 อ่าน.
2 ประกาศปรับปรุงค่าบริการหมวด 8 วินิจฉัยและรักษารังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย amorn 32 อ่าน.
3 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 31 อ่าน.
4 ประกาศโรงพยาบาลประทายเรื่องขอความร่วมมือประชาชนในสถานการณ์ covid-19 amorn 59 อ่าน.
5 ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยลดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย amorn 55 อ่าน.
6 Application เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า amorn 167 อ่าน.
7 แจ้งเตือน ransomware virus วิธีป้องกันสำหรับผู้ใช้งาน amorn 263 อ่าน.
8 ว่าด้วย พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ amorn 178 อ่าน.
9 รายละเอียดติดตามสถานการณ์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด amorn 289 อ่าน.
10 โรงพยาบาลประทาย ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 236 อ่าน.
11 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 255 อ่าน.
12 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ amorn 227 อ่าน.
13 รพ.ประทาย ขอขอบพระคุณ พระครูสถิต อาภากร(บุญเย็น) วัดบ้านหญ้าคา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา amorn 326 อ่าน.
14 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ. amorn 312 อ่าน.
15 สายธารน้ำใจพี่น้องชาวประทาย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาล amorn 281 อ่าน.
16 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 224 อ่าน.
17 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 244 อ่าน.
18 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 209 อ่าน.
19 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 247 อ่าน.
20 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 244 อ่าน.
21 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 316 อ่าน.
22 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 367 อ่าน.
23 seto virus ransomware amorn 376 อ่าน.
24 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 299 อ่าน.
25 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 466 อ่าน.
26 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 343 อ่าน.
27 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 389 อ่าน.
28 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 511 อ่าน.
29 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 393 อ่าน.
30 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 482 อ่าน.
31 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 602 อ่าน.
32 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 665 อ่าน.
33 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 655 อ่าน.
34 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 741 อ่าน.
35 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 620 อ่าน.
36 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 587 อ่าน.
37 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 704 อ่าน.
38 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 708 อ่าน.
39 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 820 อ่าน.
40 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 714 อ่าน.
41 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1415 อ่าน.
42 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 999 อ่าน.
43 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 723 อ่าน.
44 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 707 อ่าน.
45 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 721 อ่าน.
46 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 717 อ่าน.
47 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 640 อ่าน.
<