body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เปิดให้บริการฉีดทุกวันพุธของเดือน กุมภาพันธ์ 2565 amorn 10 อ่าน.
2 งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว amorn 27 อ่าน.
3 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ +walk in และตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดเข็ม2 amorn 87 อ่าน.
4 ประกาศ งานแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบ 2 เข็มเท่านั้น amorn 56 อ่าน.
5 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นครราชสีมา(โคราช) amorn 649 อ่าน.
6 โรงพยาบาลประทายขอเชิญชวนประชาชนจองวัคซีนโควิด19 ได้ที่ หน่วยบริการ รพ.สต.และ โรงพยาบาลใกล้บ้าน amorn 1010 อ่าน.
7 งดเยี่ยม ! ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 amorn 524 อ่าน.
8 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา amorn 357 อ่าน.
9 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 amorn 232 อ่าน.
10 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564 amorn 343 อ่าน.
11 ประกาศปรับปรุงค่าบริการหมวด 8 วินิจฉัยและรักษารังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย amorn 294 อ่าน.
12 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 300 อ่าน.
13 ประกาศโรงพยาบาลประทายเรื่องขอความร่วมมือประชาชนในสถานการณ์ covid-19 amorn 328 อ่าน.
14 ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยลดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย amorn 271 อ่าน.
15 Application เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า amorn 426 อ่าน.
16 แจ้งเตือน ransomware virus วิธีป้องกันสำหรับผู้ใช้งาน amorn 483 อ่าน.
17 ว่าด้วย พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ amorn 406 อ่าน.
18 รายละเอียดติดตามสถานการณ์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด amorn 575 อ่าน.
19 โรงพยาบาลประทาย ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 478 อ่าน.
20 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 484 อ่าน.
21 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ amorn 456 อ่าน.
22 รพ.ประทาย ขอขอบพระคุณ พระครูสถิต อาภากร(บุญเย็น) วัดบ้านหญ้าคา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา amorn 622 อ่าน.
23 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ. amorn 527 อ่าน.
24 สายธารน้ำใจพี่น้องชาวประทาย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาล amorn 517 อ่าน.
25 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 451 อ่าน.
26 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 488 อ่าน.
27 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 419 อ่าน.
28 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 473 อ่าน.
29 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 481 อ่าน.
30 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 536 อ่าน.
31 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 621 อ่าน.
32 seto virus ransomware amorn 649 อ่าน.
33 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 531 อ่าน.
34 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 730 อ่าน.
35 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 571 อ่าน.
36 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 593 อ่าน.
37 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 736 อ่าน.
38 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 622 อ่าน.
39 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 694 อ่าน.
40 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 797 อ่าน.
41 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 866 อ่าน.
42 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 843 อ่าน.
43 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 941 อ่าน.
44 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 812 อ่าน.
45 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 771 อ่าน.
46 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 916 อ่าน.
47 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 903 อ่าน.
48 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 1050 อ่าน.
49 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 914 อ่าน.
50 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1651 อ่าน.
51 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 1266 อ่าน.
52 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 938 อ่าน.
53 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 901 อ่าน.
54 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 934 อ่าน.
55 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 915 อ่าน.
56 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 831 อ่าน.
<