body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 รับสมัครงานตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด amorn 32 อ่าน.
2 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 36 อ่าน.
3 โรงพยาบาลประทายรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 105 อ่าน.
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 104 อ่าน.
5 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 186 อ่าน.
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 234 อ่าน.
7 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 249 อ่าน.
8 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 186 อ่าน.
9 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 239 อ่าน.
10 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 268 อ่าน.
11 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 356 อ่าน.
12 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 287 อ่าน.
13 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 292 อ่าน.
14 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 378 อ่าน.
15 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 288 อ่าน.
16 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 300 อ่าน.
17 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 325 อ่าน.
18 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 355 อ่าน.
19 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 275 อ่าน.
<