body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 โรงเรียนเซาหวานวิทยา ครั้งที่ 7 วิทยาเขตเทศบาลตำบลประทาย amorn 429 อ่าน.
2 โรงพยาบาลประทาย จัดโครงการ มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน พลัส สู่ ๒๕๐๐ วัน amorn 476 อ่าน.
3 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 6 พ.ค.2565 amorn 1028 อ่าน.
4 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 5 พ.ค.2565 amorn 811 อ่าน.
5 ผลการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ 21 เมษายน 2565 amorn 784 อ่าน.
6 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 amorn 575 อ่าน.
7 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 amorn 796 อ่าน.
8 บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 amorn 615 อ่าน.
9 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 3 มีนาคม 2565 amorn 536 อ่าน.
10 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 537 อ่าน.
11 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 575 อ่าน.
12 ภาพผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 554 อ่าน.
13 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 561 อ่าน.
14 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 577 อ่าน.
15 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 584 อ่าน.
16 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 amorn 598 อ่าน.
17 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 19 มกราคม 2565 amorn 605 อ่าน.
18 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2565 amorn 943 อ่าน.
19 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 5 มกราคม 2565 amorn 632 อ่าน.
20 ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 amorn 629 อ่าน.
21 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 amorn 626 อ่าน.
22 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 amorn 600 อ่าน.
23 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 amorn 619 อ่าน.
24 ภาพบรรยากาศการให้บริการวัคซีนป้องกัน COVID-19 amorn 598 อ่าน.
25 ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัย พระราชทาน ณ วันที่ 1 พ.ค.2564 amorn 982 อ่าน.
26 รับมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลประทายที่ประกาศนโยบาย 2P Sefety 2563 amorn 1190 อ่าน.
27 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ amorn 1401 อ่าน.
28 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 46 ปี amorn 1247 อ่าน.
29 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) amorn 1205 อ่าน.
30 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 1150 อ่าน.
31 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 31743 อ่าน.
32 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1246 อ่าน.
33 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1015 อ่าน.
34 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1129 อ่าน.
35 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1124 อ่าน.
36 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 1140 อ่าน.
37 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 1190 อ่าน.
38 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 1298 อ่าน.
39 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 1411 อ่าน.
40 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 1464 อ่าน.
41 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 1398 อ่าน.
42 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 1508 อ่าน.
43 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 1457 อ่าน.
44 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 2007 อ่าน.
45 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 1462 อ่าน.
46 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 1474 อ่าน.
47 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 1645 อ่าน.
48 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 1452 อ่าน.
49 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 1400 อ่าน.
50 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 1508 อ่าน.
51 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 1532 อ่าน.
52 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 1558 อ่าน.
53 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 1503 อ่าน.
54 THAICOC amorn 1483 อ่าน.
55 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 1714 อ่าน.
56 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 1550 อ่าน.
57 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 1909 อ่าน.
<