body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 27 อ่าน.
2 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 76 อ่าน.
3 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 59 อ่าน.
4 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 99 อ่าน.
5 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 93 อ่าน.
6 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 102 อ่าน.
7 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 170 อ่าน.
8 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 185 อ่าน.
9 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 250 อ่าน.
10 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 202 อ่าน.
11 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 181 อ่าน.
12 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 219 อ่าน.
13 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 207 อ่าน.
14 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 250 อ่าน.
15 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 225 อ่าน.
16 THAICOC amorn 206 อ่าน.
17 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 281 อ่าน.
18 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 249 อ่าน.
19 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 274 อ่าน.
<