body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }



Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 15 อ่าน.
2 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 82 อ่าน.
3 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 95 อ่าน.
4 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 138 อ่าน.
5 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 137 อ่าน.
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 116 อ่าน.
7 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 157 อ่าน.
8 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 138 อ่าน.
9 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 186 อ่าน.
10 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 161 อ่าน.
11 THAICOC amorn 146 อ่าน.
12 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 206 อ่าน.
13 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 181 อ่าน.
14 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 205 อ่าน.
<