body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 77 อ่าน.
2 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 134 อ่าน.
3 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 110 อ่าน.
4 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 145 อ่าน.
5 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 128 อ่าน.
6 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 153 อ่าน.
7 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 208 อ่าน.
8 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 222 อ่าน.
9 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 295 อ่าน.
10 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 229 อ่าน.
11 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 214 อ่าน.
12 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 258 อ่าน.
13 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 240 อ่าน.
14 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 288 อ่าน.
15 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 258 อ่าน.
16 THAICOC amorn 238 อ่าน.
17 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 323 อ่าน.
18 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 278 อ่าน.
19 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 316 อ่าน.
<