body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); } • darkblurbg
  ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขารังสีเทคนิค
  ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564
 • darkblurbg
  ประกาศปรับปรุงค่าบริการหมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัย
  ประกาศปรับปรุงค่าบริการหมวด 8 วินิจฉัยและรักษารังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย
 • darkblurbg
  สถานการณ์ covid-19
  สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย
 • darkblurbg
  ข่าวประกวดราคา
  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร โรงพยาบาลประทาย
 • darkblurbg
  ประกาศสถานการณ์ covid-19
  ประกาศโรงพยาบาลประทายเรื่องขอความร่วมมือประชาชนในสถานการณ์ covid-19

สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D O W N L O A D-D O C U M E N T

# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 download error 43 แฟ้ม ประจำเดือน มกราคม 2564 (คืนข้อมูลเพื่อแก้ไข) โปรแกรม 72
2 มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 เอกสารคู่มือ 104
3 ประกาศนโยบายการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล เอกสารทางราชการ 124
4 ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสเทศโรงพยาบาล เอกสารทางราชการ 129
5 แนวทางบันทึกข้อมูลFlu_HosXP เอกสารคู่มือ 281
6 แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ER COVID19 เอกสารคู่มือ 265
7 คู่มือการใช้โปรแกรมความเสี่ยง(HRMS on Cloud) เอกสารคู่มือ 385
8 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 เอกสารคู่มือ 511
9 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม เอกสารคู่มือ 450

W E B B O A R D

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
1 ข้อเสนอที่ดีที่สุดของประเทศไทย 81 0 คลิกอ่าน.
2 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา lovethailand2019 604 0 คลิกอ่าน.
3 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 62 amorn 779 0 คลิกอ่าน.
4 คืบหน้า ฉ.11 กลุ่ม BO.(สนับสนุน) amorn 1414 0 คลิกอ่าน.
5 ข่าวดี ! ฉ.11 สำหรับกลุ่ม Backoffice amorn 1282 0 คลิกอ่าน.
6 ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ฉ11 amorn 1288 0 คลิกอ่าน.
7 แจ้งเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์ amorn 1378 1 คลิกอ่าน.
8 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก wikarn 3996 0 คลิกอ่าน.
Blog แจ้งข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย New60 จองห้องประชุม Online โปรแกรมเยี่ยมบ้าน Thai COC HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระบบบริหารงานข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา| Korathis ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มรายสัปดาห์ |Korat report รายงาน PCU REPORT ระบบ HRMS on Cloud (โปรแกรมบันทึกความเสี่ยง) New สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สต็อก PPE ระบบส่งซ่อมบำรุงโรงพยาบาล รายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลประทาย Help! แจ้งประวัติปรับปรุง PTdata_Hospital สำรวจครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลประทาย ประวัติการรับวัคซีนบุคลากร รพ.ประทาย รายการวัสดุการแพทย์กลุ่มการพยาบาลประจำปีงบ 63 รายการวัสดุสำนักงานกลุ่มการพยาบาลประจำปีงบ 63 กำกับติดตามข้อมูลบริหาร

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Seven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Eight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Nine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

<