body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); } • darkblurbg
  ชาวโรงพยาบาลประทายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
  ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
 • darkblurbg
  จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
 • darkblurbg
  แผนปฏิบัติราชการ คบสอ.ประทาย ปี 2561
  สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561
 • darkblurbg
  คำประกาศเจตนารมณ์
  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
 • darkblurbg
  เตรียมความพร้อมงานถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9
  จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน

สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D O W N L O A D-D O C U M E N T

# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 คู่มือการบันทึกข้อมูลห้องชำระเงิน เอกสารคู่มือ 7
2 แนวทาง 43 แฟ้ม61 เอกสารคู่มือ 10
3 แนวทาง QOF_61 เอกสารคู่มือ 23
4 SERVICE PROFILE_IT_61 เอกสารคู่มือ 44
5 กำหนดการและเอกสารเตรียมความพร้อมรับประเมิน HA60 เอกสารคู่มือ 53
6 โปรแกรม SSData_version1_4_2_sub (สำหรับ รพ.สต.) โปรแกรม 53
7 แบบฟอร์มรายงานการเกิดสถานการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เอกสารคู่มือ 74
8 โปรแกรม ssdata โปรแกรม 69
9 คู่มือการใช้โปรแกรมโอนข้อมูลประกันสังคม Hosxp to ssdata เอกสารคู่มือ 63

W E B B O A R D

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
1 คืบหน้า ฉ.11 กลุ่ม BO.(สนับสนุน) amorn 249 0 คลิกอ่าน.
2 ข่าวดี ! ฉ.11 สำหรับกลุ่ม Backoffice amorn 235 0 คลิกอ่าน.
3 ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ฉ11 amorn 234 0 คลิกอ่าน.
4 แจ้งเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์ amorn 273 1 คลิกอ่าน.
5 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก wikarn 826 0 คลิกอ่าน.

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Seven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Eight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Nine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

<