body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); } • darkblurbg
  รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
  รับสมัครงานตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
 • darkblurbg
  อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประทายเปิดรับบริการแล้ว
  ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่
 • darkblurbg
  รับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9
  บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • darkblurbg
  ประกาศรับสมัครงาน
  โรงพยาบาลประทายรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • darkblurbg
  ประชาสัมพันธ์
  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D O W N L O A D-D O C U M E N T/ITA

# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา เอกสารสมัครงาน 14
2 โครงการขยายเครือข่ายป้องกันจมน้ำอำเภอประทาย หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 27
3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน ต.ประทาย หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 28
4 รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เอกสารสมัครงาน 45
5 ดาวน์โหลดแผนที่โรงพยาบาลประทาย เอกสารคู่มือ 58
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 78
7 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 144
8 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 109
9 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 101

W E B B O A R D

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
1 คืบหน้า ฉ.11 กลุ่ม BO.(สนับสนุน) amorn 571 0 คลิกอ่าน.
2 ข่าวดี ! ฉ.11 สำหรับกลุ่ม Backoffice amorn 452 0 คลิกอ่าน.
3 ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ฉ11 amorn 436 0 คลิกอ่าน.
4 แจ้งเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์ amorn 565 1 คลิกอ่าน.
5 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก wikarn 1129 0 คลิกอ่าน.

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Seven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Eight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Nine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

<